Japanese Womens Tour - 1997 To 1999

1997
Event Winner Score Rounds Runners Up Score
1997 Daikin Orchid Classic Woo-Soon Ko 206 *1 69 68 69 Ok-Hee Ku 206
1997 Tokyo Open Maeda Suzuko 214 70 76 68 Ono Kyoko,
Saito Yuko,
Kubo Mikino,
Oshiro Akane,
Woo-Soon Ko
215
1997 Kenshoen Ladies Harada Kaori 216 * 71 72 73 Hirata Mitsuyo 216
1997 Mitsukoshi Cup Yamaoka Akemi 284 * 71 70 72 71 Fukushima Akiko 284
1997 Nasu Ogawa Ladies Woo-Soon Ko 213 72 72 69 McGuire Marnie 214
1997 Katokichi Queens Tourny Jae-Sook Won 210 66 75 69 Nishida Chieko 212
1997 Gunze World Cup Of Golf Hsiu Feng Tseng 291 * 72 76 69 74 Okada Michiko 291
1997 Chukyo TV Bridgestone Takamura Aki 212 72 69 71 Bie Shyun Huang 213
1997 Toto Motors Open Inoue Yoko 208 66 70 72 Higo Kaori 209
1997 Mitsubishi Denki Open Fukushima Akiko 209 70 70 69 Yasui Junko,
Young-Me Lee
211
1997 Suntory Ladies Open Shiotani Ikuyo 272 70 64 66 72 Yamazaki C.,
Shimabukuro Miyuki
279
1997 Dunlop Twin Lakes Open Ok-Hee Ku 211 72 72 67 Fujisaki T.,
Young-Me Lee
213
1997 JAPANESE OPEN Okamoto Ayako 295 78 71 73 73 Fukushima Akiko 298
1997 Tohato Tournament Maeda Suzuko 213 67 72 74 Azuma Kozue 222
1997 Toyo Suisan Tourny Higo Kaori 204 69 68 67 McGuire Marnie 210
1997 Resort Trust Clinap Champs. Muraguchi Fumiko 204 66 69 69 Kawanami Yuri 207
1997 Golf 5 Ladies Champs. Fukushima Akiko 205 67 67 71 Nishida Chieko 206
1997 Mizuno Ladies Takasu Aiko 211 69 72 70 Inoue Yoko 212
1997 NEC Karuizawa 72 Tourny Irie Yuka 181 75 70 36 Fujii Kasumi,
Kizawa Nobuko,
McGuire Marnie,
Oshima Sachiko,
Fukushima Akiko
182
1997 New Caterpillar Mitsubishi Bando Takayo 211 70 72 69 Fudoh Yuri 214
1997 Goyo Kenetsu Ladies Cup Hattori Michiko 204 67 66 71 Kawanami Yuri 205
1997 Fuji Sankei Ladies Classic Takamura Aki 211 * 69 71 71 Yu-chuan Tai 211
1997 Japanese LPGA Champs. Fukushima Akiko 283 72 69 70 72 Shimabukuro Miyuki 288
1997 Yukijirushi Tokai Classic Fukushima Akiko 211 75 66 70 Shiotani Ikuyo 214
1997 Miyagi TV Cup Hattori Michiko 142 67 75 Kokubo Yumi,
Takamura Aki,
Nishida Chieko
144
1997 Kosaido Cup Fukushima Akiko 211 69 72 70 Ono Kyoko 213
1997 Takara World Invitational Neumann Liselotte 282 69 67 73 72 Motoyama Yuko 284
1997 Toray Japan Queens Cup Neumann Liselotte 205 68 70 67 Kane Lorie 206
1997 Fujitsu Ladies Tourny Takasu Aiko 210 70 72 68 Kobayashi Hiromi 212
1997 Daiohseishi Elleair Open Ok-Hee Ku 205 *1 69 69 67 Bando Takayo 205
1997 Meiji Nyugyo Cup Fukushima Akiko 283 70 70 70 73 Motoyama Yuko 2851998
Event Winner Score Rounds Runners Up Score
1998 Daikin Orchid Ladies Jae-Sook Kim 211 * 68 72 71 Murai Mayumi,
Ohgane Hisako
211
1998 Saishunkan Ladies Tourny Hattori Michiko 215 *3 68 75 72 Ok-Hee Ku 215
1998 Yellow Hat Tokyo Open Yamaoka A. 212 69 69 74 Harada Kaori,
Yoshikawa N.
213
1998 Kenshoen Ladies Furukawa C. 207 68 69 70 Noro Natsuko 208
1998 Glory Queens Cup Harada Kaori 215 73 70 72 Hattori Michiko,
Motoyama Yuko
216
1998 Nasu Ogawa Ladies Hentori Michiko 216 * 69 71 76 Nishida Chieko 216
1998 Katokichi Queens Tourny Ueda Tamayo 216 71 71 74 Huang YC,
Kubo Mikino,
Nomura Mieko,
Takamura Hiromi
217
1998 Gunze World Cup of Golf Neumann Liselotte 282 * 75 70 65 72 Woo-Soon Ko,
Young-Me Lee
282
1998 Yakult Ladies Takasu A. 213 * 71 70 72 Yamada Kayo,
Muraguchi Fumiko
213
1998 Chukyo TV Bridgestone Ok-Hee Ku 213 * 70 68 75 Shimabukuro Miyuki 213
1998 Toto Motors Open Young-Me Lee 208 71 68 69 Harada Kaori 209
1998 Resort Trust Ladies Open Harada Kaori 207 69 68 70 Noro Natsuko 209
1998 Suntory Open McGuire Marnie 283 68 71 72 72 Kawanami Yuri 286
1998 Dunlop Twin Lakes Open Huang-Yu 213 72 68 73 Man-Soo Kim,
Inoue Mayumi,
Nishida Chieko,
Fukishima Akiko
217
1998 JAPANESE OPEN Noro Natsuko 286 68 75 71 72 Huang-Yu Chen 288
1998 Toyo Suisan Tourny Ohba Michie 210 69 75 66 Woo-Soon Ko 211
1998 Sumitomo Visa Taiheiyo Cl. Nakano Aki 208 70 71 67 Fudoh Yuri 211
1998 Golf 5 Ladies Fukushima Akiko 208 69 70 69 Ok-Hee Ku 209
1998 Mizuno Ladies Open Kido Fuki 281 72 70 69 70 Irie Yuka,
Young-Me Lee
287
1998 NEC Karuizawa 72 Tourny Irie Yuka 204 67 67 70 Harada Kaori,
Hattori Michiko,
Fukushima Akiko
208
1998 New Caterpillar Mitsubishi Ono Kyoko 216 74 70 72 Kido Fuki,
Fudoh Yuri
218
1998 Goyo Kenetsu Cup Sakaue Harumi 209 * 73 69 67 Higo Kaori,
Hikage Atsuko
209
1998 Fuji Sankei Ladies Classic Ishiahara Masako 213 * 72 70 71 Sora Shin,
Fukushima Akiko
213
1998 Japanese LPGA Champs Hattori Michiko 290 72 73 69 76 Kawanami Yuri 293
1998 Yukijirushi Tokai Classic Higo Kaori 207 67 73 67 Kawanami Yuri,
Hattori Michiko
211
1998 Miyagi TV Cup Fukushima Akiko 208 69 68 71 Ok-Hee Ku,
Han-Hee Won
212
1998 Kosaido Ladies Golf Cup Murai Mayumi 213 69 73 71 Huang-Yu Chen 214
1998 Takara World Invitational Takamura Aki 288 72 74 69 73 Takamura Hiromi 289
1998 Fujitsu Ladies Higo Kaori 211 69 72 70 Hiyoshi Kumiko 212
1998 Kibun Ladies Classic Hattori Michiko 212 68 73 71 Harada Kaori,
Han-Hee Won
214
1998 Japan Classic Kobayashi H 205 *3 68 68 69 Barrett Tina 205
1998 Itoen Ladies Open Hattori Michiko 197 65 66 66 Higo Kaori,
Ok-Hee Ku
208
1998 Daiohseishi Elleair Open Yamazaki Chikayo 210 67 72 71 Ok-Hee Ku,
Takamura Aki,
Jae-Sook Won
212
1998 Meiji Nyugyo Cup Young-Me Lee 274 69 67 70 68 Harada Kaori 2761999
Event Winner Score Rounds Runners Up Score
1999 Daikin Orchid Ladies Inoue Yoko 206 69 64 73 Ok-Hee Ku,
Fujii Kasumi
209
1999 Saishunkan Ladies Tourny Hirao Nahoko 215 *1 66 75 74 Oba Michie 215
1999 Nasu Ogawa Ladies Ok-Hee Ku 143 70 73 Hee-won Han,
Ishiguro Yukiko
144
1999 Katokichi Queens Tourny Okamoto Ayako 212 73 70 69 Takamura Aki,
Muraguchi Fumiko
213
1999 Gunze World Cup of Golf Inoue Yoko 282 73 69 69 71 Fudoh Yuri 283
1999 Yakult Ladies Classic Muraguchi Fumiko 205 68 69 68 Fudoh Yuri,
Yamaoka Akemi
207
1999 Chukyo TV Bridgestone Muraguchi Fumiko 207 70 70 67 Higo Kaori 210
1999 Kosaido Ladies Golf Cup Yasui Junko 215 * 73 70 72 Shimabukuro Miyuki 215
1999 Apita Circle K Sankus Champs Higo Kaori 212 68 73 71 Ok-Hee Ku,
Mei-Chi Cheng,
Yu-Chen Huang
214
1999 JAPANESE OPEN Murai Mayumi 281 66 71 72 72 Yu-Chen Huang 282
1999 Toyo Suisan Ladies Kimura Toshimi 210 71 70 69 Yu-Chen Huang 211
1999 Resort Trust Ladies Takamura Hiromi 208 65 71 72 Young-Me Lee 212
1999 Suntory Ladies Open Higo Kaori 206 *4 65 69 72 Irie Yuka 206
1999 Taiheiyo Club Masters Yasui Junko 210 . Takamura Aki 212
1999 Golf 5 Ladies Nakano Aki 213 72 69 72 Fujii Kasumi 215
1999 NEC Karuizawa 72 Tourny Hee-Won Han 135 68 67 Arai Keiko 137
1999 Takara World Invitational Davies Laura 285 68 69 76 72 Moodie Janice 289
1999 New Caterpillar Mitsubishi Muraguchi Fumiko 216 74 72 70 Arai Keiko 217
1999 Yonex Ladies Open Noro Natsuko 210 73 72 65 Hattori Michiko 211
1999 Konica Cup Kido Fuki 281 71 69 71 70 Yoneyama Midori 287
1999 Fuji Sankei Ladies Yoneyama Midori 207 69 70 68 Takamura Aki,
Bandoh Takayo
210
1999 Yukijirushi Tokai Classic Young-me Lee 205 70 68 67 Fudoh Yuri,
Bie-shyun Huang
208
1999 Miyagi TV Cup Ok-hee Ku 212 71 69 72 Sakagami Harumi 214
1999 Osaka Women's Open Hee-won Han 211 70 68 73 Woo-soon Ko 212
1999 Fujitsu Ladies Open Hattori Michiko 204 68 67 69 Ok-Hee Ku,
Nishida Chieko
211
1999 Kibun Ladies Classic Hiyoshi Kumiko 211 68 70 73 Hattori Michiko 212
1999 Mizuno Classic Hjorth Maria 201 70 64 67 Ok-Hee Ku,
Nakano Aki,
Davies Laura,
Muraguchi Fumiko
206
1999 Itoen Ladies Fudoh Yuri 207 68 71 68 Nakano Aki 208
1999 Daiohseishi Elleair Open Hirase Mayumi 206 69 68 69 Oba Michie 207

( * won playoff)