Japanese Womens Tour - 1994 To 1996

1994
Event Winner Score Rounds Runners Up Score
1994 Daikin Orchid Classic Fukushima Akiko 213 71 70 72 Okamoto Ayako,
Takamura Hiromi
217
1994 Chiyoda Ladies Tourny Ming-Yeh Wu 139 68 71 Murai Mayumi 141
1994 Saishunken Ladies Tourny Shiotani Ikuyo 214 71 72 71 Harada Kaori 215
1994 Kibun Ladies Woo-Soon Ko 221 73 74 74 Terasawa Norimi 222
1994 Kenshoen Ladies Shiotani Ikuyo 209 71 69 69 Nakano Aki 211
1994 Nasu Ogawa Ladies McGuire Marnie 210 70 69 71 Shiotani Ikuyo 211
1994 Satake Classic Nishida Chieko 218 72 74 72 Davies Laura,
Fukushima Akiko,
Shimabukuro Miyuki
219
1994 Gunze World Cup Of Golf Jae-Sook Won 287 75 68 73 71 Hiyoshi Kumiko,
Moriguchi Yuko
290
1994 Yakult Ladies Higo Kaori 211 70 69 72 Maeda Suzuko,
Yoshikawa Nayoko
212
1994 Chukyo TV-Bridgestone Yamaoka Akemi 214 75 72 67 Ok-Hee Ku 215
1994 Toto Motors Open Jae-Sook Won 211 73 70 68 Hiyoshi Kumiko 212
1994 Mitsubishi Open Maeda Suzuko 211 74 69 68 Hashimoto Aiko 214
1994 Suntory Open Yamaoka Akemi 275 67 66 70 72 Shiotani Ikuyo 281
1994 Dunlop Open Kimura Toshimi 284 68 72 67 77 Hattori Michiko,
Fukushima Akiko
290
1994 THE JAPANESE OPEN Hattori Michiko 287 69 76 71 71 Kobayishi Hiromi 290
1994 Tohato Open Okamoto Ayako 214 *1 73 71 70 Takamura Hiromi 214
1994 Toyo Suisan Open Takamura Hiromi 209 69 68 72 Hiyoshi Kumiko 211
1994 Resort Trust Clinap Champs Tseng-Hsui Feng 213 70 73 70 Harada Kaori,
Noro Natsuko,
Kashiwado Reiko
216
1994 Katokichi Queens Cup Shiotani Ikuyo 213 68 74 71 Takada K 216
1994 S.C. Tourny Muriguchi Yuko 210 *2 67 72 71 Hashimoto Aiko 210
1994 Asahi Kokusai Ladies Young-Me Lee 208 68 69 71 Hirakata H.,
Shiotani Ikuyo
209
1994 NEC Karuizawa 72 Hirase Mayumi 211 *1 68 69 74 Okamoto Ayako 211
1994 Itoki Classic Okamoto Ayako 172 66 68 38 Hirase Mayumi 175
1994 Goyo Kenetsu Open Matsuzawa Chikako 209 70 66 73 Higo Kaori,
Maeda Suzuko,
Yamaoka Akemi
210
1994 Fuji Sankei Open Yueh-Chun Huang 140 69 71 Kido Fuki,
Young-Me Lee,
Yoshikawa Nayoko
141
1994 Japan LPGA Champs Hiyoshi Kimiko 285 69 77 68 71 Hirase Mayumi 287
1994 Kosaido Asahi Open Okamoto Ayako 212 71 70 71 Woo-Soon Ko 213
1994 Miyagi TV Cup Jae-Sook Won 103 69 34 Shiotani Ikuyo 104
1994 Yukijirushi Ladies Hattori Michiko 212 70 73 69 Kido Fuki,
Hamada M.
213
1994 Takara Invitational Hirase Mayumi 278 68 71 67 72 Neumann Liselotte 280
1994 Toray Japan Queens Cup Woo-Soon Ko 206 *1 . King Betsy 206
1994 Daio Seishi Elleair Hirase Mayumi 211 71 70 70 Hattori Michiko,
Yoshikawa Nayoko
2131995
Event Winner Score Rounds Runners Up Score
1995 Daikin Orchid Classic McGuire Marnie 210 73 70 67 Higo Kaori 213
1995 Chiyoda Ladies Yuka Irie 220 71 71 78 Young Me Lee 221
1995 Kenshoen Ladies Arai Keiko 212 * 69 73 70 Huang B.S. 212
1995 Mitsukoshi Cup Shiotani Ikuyo 292 76 77 70 69 McGuire Marnie 293
1995 Nasu Ogawa Ladies Shiotani Ikuyo 217 * 75 72 70 Hirase M,
Takaeda H,
Moriguchi Yuko
217
1995 Satake Japan Classic Fukushima Akiko 208 72 67 69 Neumann Liselotte 211
1995 Gunze World Cup Of Golf Higo Kaori 281 65 75 71 70 Shiotani Ikuyo 282
1995 Yakult Ladies Fukushima Akiko 174 70 67 37 Huang B.S. 175
1995 Chukyo TV-Bridgestone Shiotani Ikuyo 212 69 69 74 Ueki Y. 213
1995 Toto Motors Ladies Hirase Mayumi 209 69 69 71 Young-Me Lee,
McGuire Marnie
212
1995 Mitsubishi Ladies Hashimoto Aiko 215 72 72 71 Ok-Hee Ku,
Muraguchi F.
216
1995 Dunlop Ladies Open Hirase Mayumi 288 72 69 75 72 Woo-Soon Ko,
Young-Me Lee
290
1995 JAPANESE OPEN Shiotani Ikuyo 285 69 71 73 72 Man-Soo Kim 286
1995 Tohato Ladies Open Oshiro Akane 221 *2 73 74 74 Man-Soo Kim,
Shiotani Ikuyo
221
1995 Toyo Suisan Ladies Open Nakano Aki 210 68 70 72 Yasui Junko,
Mitsukoshi R.,
Oshiro Akane,
Hirase Mayumi
213
1995 Resort Trust Clinap Champs Ming-Yeh Wu 211 68 69 74 Sora S.,
Moriguchi Yuko
212
1995 S.C. Ladies Tourny Huang B.S. 209 70 70 69 Terasawa N. 211
1995 Mizuno Ladies Open Takamura Aki 206 66 70 70 Nakano Aki,
Hirase Mayumi,
Moriguchi Yuko
213
1995 Lotte Ladies Open Higo Kaori 211 *2 74 66 71 Haga Yukiyo 211
1995 Goyo Kenetsu Open McGuire Marnie 211 * 69 68 74 Takasu A. 211
1995 Fuji Sankei Ladies Yasui Junko 142 * 69 73 Nakano Aki 142
1995 Japan LPGA Champs Takamura Aki 282 74 70 69 69 Fukushima Akiko 286
1995 Kosaido Asahi Golf Open Huang B.S. 103 72 31 Yamaoka A. 104
1995 Cheil Ladies Open Wen-lin Li 213 70 71 72 Higo Kaori,
King Betsy
214
1995 Miyogi TV Cup Noro Natsuko 212 69 72 71 Takeda Hisako 214
1995 Tokai Ladies Muraguchi Fumiko 210 71 72 67 Fukashima Akiko 211
1995 Takara World Invit. McGann Michelle 283 71 71 69 72 Hirase Mayumi 287
1995 Fujitsu Ladies Open Kobayashi Hiromi 204 68 67 68 Fukushima Akiko 2061996
Event Winner Score Rounds Runners Up Score
1996 Daikin Orchid Classic Wen-lin Li 212 73 72 67 Moriguchi Yuko,
Shimabukuro Miyuki
214
1996 Saishunken Ladies Tourny Young-Me Lee 108 * 69 39 Yoshida C. 108
1996 Kenshoen Ladies Hashimoto Aiko 212 72 70 70 Higo Kaori 213
1996 Mitsukoshi Cup McGuire Marnie 293 73 72 74 74 Harada Kaori 294
1996 Dunlop Twin Lakes Open Hashimoto Aiko 281 71 69 69 72 Nakano Aki,
Harada Kaori,
Murai Mayumi,
Tseng-Hsui Feng
283
1996 JAPANESE OPEN Takamura Aki 291 75 73 72 71 Harada Kaori 292
1996 Tohato Ladies Open Kimura Toshimi 223 74 74 75 Muraguchi Fumiko 225
1996 Toyo Suisan Ladies Ok-hee Ku 210 64 73 73 Nakano Aki,
Oshiro Akane,
Shiotani Ikuyo,
Fukushima Akiko
212
1996 Resort Trust Clinap Champs Hashimoto Aiko 209 * 70 68 71 Fukushima Akiko 209
1996 Katokichi Queens Champs Maeda Suzuko 210 66 68 76 Fukushima Akiko 211
1996 Golf 5 Ladies Tourny Irie Yuka 211 * 67 71 73 McGuire Marnie 211
1996 Mizuno Ladies Young-Me Lee 212 68 74 70 Saito Yuko,
Oshiro Akane,
Noro Natsuko,
Okamoto Ayako
213
1996 Karuizawa 72 Ladies Fukushima Akiko 206 71 63 72 Okamoto Ayako 211
1996 Goyo Kenetsu Ladies Cup Yamazaki Chikayo 216 73 70 73 Higo Kaori,
Saito Yuko,
Haga Yukiyo
217
1996 Fuji Sankei Classic Okamoto Ayako 210 72 67 71 Oshiro Akane 211
1996 Japanese LPGA Champs Shiotani Ikuyo 283 74 70 71 68 Higo Kaori 284
1996 Yukijirushi Tokai Classic Maeda Suzuko 210 73 71 66 Hashimoto Aiko 211
1996 Miyagi TV Ladies Open Kubo Mikino 214 68 75 71 Oba Michie,
Hattori Michiko
215
1996 Kosaido Ladies Cup Hsiu Feng Tseng 213 70 71 72 Harada Kaori,
Young-Me Lee
215
1996 Takara Invitational Shiotani Ikuyo 282 71 71 69 71 Tschetter Kris 284
1996 Fujitsu Ladies Fukushima Akiko 205 *3 69 68 68 Jae-Sook Won 205
1996 Kibun Ladies Classic Oshiro Akane 215 70 70 75 Young-Me Lee 216
1996 Toray Japan Queens Cup Hirase Mayumi 212 *3 70 70 72 Davies Laura 212
1996 Itoen Ladies Open Davies Laura 199 68 65 66 Harada Kaori,
Fukushima Akiko
214
1996 Daio Seishi Elleair Open Ok-Hee Ku 206 71 69 66 Hattori Michiko 211
1996 Meiji Nyugyo Cup Inoue Yoko 281 71 69 72 69 Fukushima Akiko 282

( * won playoff)